Територіальні органи ДФС
у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності

14.08.2013

Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист на адресу: 73000, м. Херсон, вул. Гоголя,13, Херсонська митниця Міндоходів.

У Херсонській митниці Міндоходів запити також приймають:

телефоном за номером: 42-00-60, 42-46-97;

факсом за номером: 42-00-60, 49-42-94;

відповідальна особа: головний спеціаліст із забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян Смоленська Тетяна Ігорівна, електронна адреса: public.customs.ks@gmail.com

Запит на інформацію має містити: 

- прізвище, ім’я та по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа підрозділу, відповідального за прийняття та реєстрацію таких запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє прізвище, ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток реєстраційного штампу Херсонської митниці із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Херсонська митниця Міндоходів може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі, коли Херсонська митниця Міндоходів, відповідно до компетенції, визначеної чинним законодавством, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запитувачу у письмовій формі надається відмова в задоволенні запиту на інформацію, із зазначенням мотивів відмови та порядку оскарження прийнятого рішення.

Якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, Херсонська митниця Міндоходів має право відстрочити її надання. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі із зазначенням причини незадоволення запиту у визначений законом строк, строк у який запит буде задоволено.

Особи, які вважають, що права та законні інтереси порушені при розгляді Херсонською митницею Міндоходів інформаційних запитів, мають право звернутись до Міністерства доходів і зборів України або до суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу. Оскарження до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.